Chính sách giao hàng

  • Đơn hàng giao TP HCM:
    • 5 – 20 sản phẩm: Miễn phí vận chuyển tại 1 điểm trong nội thành Hồ Chí Minh
    • 21 – 100 sản phẩm: Miễn phí vận chuyển tại 2 điểm trong nội thành Hồ Chí Minh
    • 100 – 300 sản phẩm: Miễn phí vận chuyển tại 3 điểm trong nội thành Hồ Chí Minh
    • 300 – 500 sản phẩm: Miễn phí vận chuyển tại 4 điểm trong nội thành Hồ Chí Minh
  • Hoặc miễn phí giao hàng một điểm tại TPHCM đối với đơn hàng trên 5 triệu đồng