Chính sách xuất hóa đơn

    1. THÔNG TIN XUẤT HÓA ĐƠN TẠI THAOCO

Quý khách yêu cầu xuất hóa đơn VAT, vui lòng chuẩn bị đầy đủ thông tin sau:

  • Tên công ty
  • Mã số thuế
  • Địa chỉ công ty
  • Email nhận hóa đơn điện tử (e-invoice)

    2. LÝ DO TỪ CHỐI XUẤT HÓA ĐƠN ĐỎ TẠI THAOCO

Thaoco sẵn sàng xuất hóa đơn VAT đối với Quý khách có yêu cầu. Tuy nhiên, Thaoco sẽ từ chối trong trường hợp cung cấp thông tin không chính xác, thiếu thông tin theo quy định hiện hành.

Chúng tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện của thay đổi này. Và cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin chọn mua sắm tại Thaoco